‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’

‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’

Dit is een citaat van de Oostenrijks-Engelse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Taal stelt je in staat om aan je eigen gedachten woorden te geven om dit vervolgens aan anderen over te brengen. Door taal kun je anderen en hun gedachten leren kennen. Op deze manier kun je je eigen grenzen vergroten en kun je de wereld leren kennen.

Met mijn bureau Dolmatch is mijn doel en passie mensen met elkaar in verbinding te brengen en ervoor te zorgen dat de één de ander begrijpt en andersom.

Beëdigd tolk

Sinds 2015 ben ik als beëdigd tolk Nederlands-Duits en Duits-Nederlands bij verschillende onderdelen van justitie op freelancebasis werkzaam (Politie, Marechaussee, Rechtspraak, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming etcetera). Daarnaast heb ik ruime ervaring als (juridisch) beëdigd tolk bij advocaten (zowel in civiele en strafzaken) & notarissen (verschillende akten, waaronder akte van levering, hypotheekakte, testament, oprichting BV etcetera). Tevens voer ik verschillende tolkwerkzaamheden uit voor overige instellingen en organisaties, zoals Jeugdzorg, bijzondere opsporingsdiensten, Arbeidsinspectie, UWV, arbo- en re-integratiediensten, ziekenhuizen & overige zorginstellingen, gemeenten, jeugdzorginstellingen etcetera.

Ik beschik over ruime ervaring op het vlak van fluistertolken, simultaan en consecutief tolken. Voor het simultaan en fluistertolken beschik ik over een eigen fluisterset.

Vertaler 

Dolmatch ondersteunt bedrijven en instellingen met het redigeren, proeflezen en vertalen van verschillende teksten en websites.

Commercieel tolk voor bedrijven

Bovendien kan Dolmatch ondersteuning bieden in de vorm van tolken bij verschillende commerciële gesprekken. Hierbij  adviseert en ondersteunt Dolmatch bedrijven bij interculturele vraagstukken. Hierbij ligt mijn kracht in het combineren van mijn zakelijke en commerciële achtergrond met mijn kennis en kunde op het talen- en cultuurvlak. In het Duits en Nederlands spreek en begrijp ik de commerciële en zakelijke taal, zowel in inhoud als vorm.

Lid verschillende vakverenigingen

Dolmatch is lid van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) en Orde van Registertolken en- vertalers (ORTV). Tevens ben ik als beëdigd tolk bij het Rbtv (Register Beëdigde Tolken en Vertalers) ingeschreven onder nummer 5435.

Contact?

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek of offerte om te bekijken wat Dolmatch voor u kan betekenen, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen. U kunt mij bereiken per mail op: info@dolmatch.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.