Tolken

Als beëdigd tolk ben ik bij verschillende onderdelen van justitie (politie, rechtspraak, openbaar ministerie, Dienst Justitiële Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming etcetera) en bij advocaten & notarissen als tolk Duits inzetbaar.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Dolmatch ondernemers en bedrijven als tolk, hierbij wordt zowel naar het Duits als Nederlands getolkt. U kunt Dolmatch als tolk bijvoorbeeld inzetten bij het verwelkomen van uw Duitse zakenpartners. Tevens kan Dolmatch u assisteren door middel van tolken op zakelijke reizen naar Duitsland.

Voorbeelden van gesprekken waar Dolmatch u van dienst zou kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld onderhandelings- en salesgesprekken met klanten en/of leveranciers, contractbesprekingen, presentaties, slecht-nieuws gesprekken etcetera. Tijdens de gesprekken tolk ik desgewenst consecutief of simultaan. Dolmatch biedt tevens ondersteuning bij het voeren van telefoongesprekken (telefoontolken).

Consecutief tolken

De tolk luistert naar de spreker en maakt notities van hetgeen verteld wordt. Na enkele zinnen of in het uiterste geval na vijf minuten neemt de tolk het van de spreker over en tolkt in de andere taal (Duits of Nederlands). Consecutief tolken is geschikt voor presentaties door één spreker of wanneer een beperkt aantal talen gesproken wordt.

Simultaan tolken

De tolk luistert en tolkt hetgeen gezegd wordt meteen in de andere taal (doeltaal). Deze vorm van tolken wordt veelal gebruikt bij bijeenkomsten waar meerdere talen gesproken worden en waar het van belang is dat de toehoorders snel de vertolking te horen krijgen.