Intercultureel advies

Dolmatch ondersteunt en adviseert u op intercultureel vlak (Duitse en Nederlandse cultuur):

– Advisering op het gebied van interculturele communicatie (schriftelijk en mondeling).

РOpstellen van belscripts en ondersteuning bij telefoongesprekken (daadwerkelijk tolken of taaladvies/hulp).

Advies en hulp bij de Duitse taal: taaltraining.

– Advies omgangsvormen (formeel en informeel).

– Culturele verschillen: advies met betrekking tot zakendoen in Nederland en Duitsland.

– Geven van workshops over de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de Nederlandse en Duitse zakelijke cultuur.

Voor de zakelijke klanten van de Rabobank Vaart- en Vechtstreek heb ik een sessie met als onderwerp ‘zakendoen in Duitsland’ vorm gegeven. Hier heb ik mij op de culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland gericht. Deze workshop bestaat uit een aantal vragen en stellingen om op een interactieve manier de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland te bespreken. Verder geef ik in deze workshop aan wat essentieel is op het gebied van communicatie en overlegstructuur in Duitsland en waar u als ondernemer op dient te letten wanneer u zaken doet met Duitsland. Ik sluit de workshop af met een aantal praktische tip en adviezen.