Duitslandweb.nl

Duitslandweb.nl brengt actualiteiten, achtergronden en inzichten over Duitsland.  Doel is de kennis over het moderne Duitsland in Nederland te vergroten, met name op het gebied van politiek en recente geschiedenis en de Nederlands-Duitse samenwerking te belichten. Duitslandweb is een initiatief van het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA), een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling gericht op politiek, economie en geschiedenis van Duitsland vanuit Nederlands perspectief. Het DIA voert de redactie van Duitslandweb.