Goethe Institut

Het Goethe Institut is een wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Zij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en onderhouden de internationale culturele samenwerking.  Het Goethe-Institut verstrekt informatie over het Duitse culturele, maatschappelijke en politieke leven en geven zo een veelomvattend beeld over Duitsland.