Nederlands-Duitse Handelskamer

De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) bevordert en ondersteunt de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Zij houdt zich bezig met marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling . Als adviesonderneming biedt de DNHK een service voor ondernemingen, die in Duitsland actief willen worden of daar zakelijke contacten zoeken.