Links

Duitslandweb.nl

Duitslandweb.nl brengt actualiteiten, achtergronden en inzichten over Duitsland.  Doel is de kennis over het moderne Duitsland in Nederland te vergroten, met name op het gebied van politiek en recente geschiedenis en de Nederlands-Duitse samenwerking te belichten. Duitslandweb is een initiatief van het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA), een onafhankelijke, wetenschappelijke instelling gericht op politiek, economie en geschiedenis van Duitsland vanuit Nederlands perspectief. Het DIA voert de redactie van Duitslandweb....

Lees meer

Goethe Institut

Het Goethe Institut is een wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Zij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en onderhouden de internationale culturele samenwerking.  Het Goethe-Institut verstrekt informatie over het Duitse culturele, maatschappelijke en politieke leven en geven zo een veelomvattend beeld over...

Lees meer

Nederlands-Duitse Handelskamer

De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) bevordert en ondersteunt de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Zij houdt zich bezig met marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling . Als adviesonderneming biedt de DNHK een service voor ondernemingen, die in Duitsland actief willen worden of daar zakelijke contacten...

Lees meer

Machmit.nl

Machmit.nl is een actiegroep Duits en maakt zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met gebundelde kracht werken vier partners samen om het bewustzijn voor het belang van de Duitse taal voor Nederland te vergroten: De Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de Duits-Nederlandse Handelskamer en het Goethe-Institut Amsterdam. De Actiegroep Duits heeft in 2012, 2013 en 2014 de Dag van de Duitse taal...

Lees meer

RVO.nl

RVO.nl is de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de Productschappen ondergebracht. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere...

Lees meer

Nederlandse ambassade in Duitsland

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Berlijn en de consulaten-generaal in Düsseldorf en München behartigen de Nederlandse economische belangen in de relatie met Duitsland en het bevorderen van de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Duitse markt. Nederlandse doelgroepen zijn vooral ministeries, organisaties van het bedrijfsleven en individuele bedrijven. Duitse doelgroepen zijn overheden, het georganiseerde bedrijfsleven en individuele bedrijven. Belangrijke economische beleidsthema’s waar zij zich mee bezig houden zijn onder meer grondstoffen, energie, Europese binnenmarkt en de Euro. Voor zakendoen in Duitsland kan het Nederlandse bedrijfsleven een beroep doen op de expertise van de ambassade in Berlijn, de Nederlandse consulaten-generaal in Düsseldorf en München. Zij bieden hulp bij: –       Beantwoording van handelsaanvragen (incl. adresverlening). –       Marktinformatie en overzicht van mogelijke zakenpartners. –       Informatieverstrekking over investeringsmogelijkheden. –       Informatie over wet- en regelgeving. –       Regionale en sectorinformatie. –       Organisatie van handelsbevorderende activiteiten (matchings, spreekdagen,...

Lees meer