Over mij

Over mij

Wat kan ik?

Mijn naam is Nicole Verduin en ik ben eigenaar van Dolmatch. Sinds 2015 ben ik als beëdigd tolk Nederlands-Duits en Duits-Nederlands bij verschillende onderdelen van justitie op freelancebasis werkzaam (Politie, Marechaussee, Rechtspraak, Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming etcetera). Daarnaast heb ik ruime ervaring als (juridisch) beëdigd tolk bij advocaten (zowel in civiele en strafzaken) & notarissen (verschillende akten, waaronder akte van levering, hypotheekakte, testament, oprichting BV etcetera). Tevens voer ik verschillende tolkwerkzaamheden uit voor overige instellingen en organisaties, zoals Jeugdzorg, bijzondere opsporingsdiensten, Arbeidsinspectie, UWV, arbo- en re-integratiediensten, ziekenhuizen & overige zorginstellingen, gemeenten, jeugdzorginstellingen etcetera.

Ik beschik over ruime ervaring op het vlak van fluistertolken, simultaan en consecutief tolken. Voor het simultaan en fluistertolken beschik ik over een eigen fluisterset.

Wie ben ik?

Opdrachtgevers ervaren mij als professioneel, dienstverlenend en prettig in de omgang. Ik word gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteitsstandaard die ik hanteer. Ik ben in staat om complexe materie snel te begrijpen, waardoor ik snel en accuraat de boodschap aan de toehoorder over kan brengen. Ik pas mij makkelijk aan situaties en mensen aan en dat maakt mij breed inzetbaar.

Als persoon ben ik enthousiast, positief en energiek. Ik kan mij tolk als goed in zowel de spreker als de toehoorder inleven. Inlevend vermogen is ook bij vertalen een belangrijk aspect: als vertaler weet ik de juiste snaar bij de lezer te raken.

Ik ken de Duitse cultuur goed, aangezien ik een tijdlang in Duitsland gewoond en gewerkt heb. Daarnaast is mijn familie deels van Duitse komaf, waardoor ik al jong met de Duitse taal en cultuur in aanraking ben gekomen.